Butlletí de Petrus de Barcelona |

Butlleti proba

Contact us

Avinguda Can Bordoll 119 08202 Sabadell

+34 902 088 964

info@petrus.cat

Facebook Instagram Twitter

Aquesta comunicació s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no desitgeu rebre cap altra informació, comuniqueu-nos-ho mitjançant un missatge a aquesta adreça butlleti@petrus.cat, on podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició. Petrus es compromet a tractar les vostres dades de manera confidencial i exclusiva per a la finalitat per a la que han estat sol.licitades. Si no és imprescindible, no imprimiu aquest correu electrònic. Si cal fer-ho, reutilitzeu fulls i/o feu servir paper reciclat. D’aquesta manera, contribuireu a l’estalvi energètic i de recursos naturals.

Copyright © 2019 PETRUS BARCELONA.

Copiar HTML Tornar al taulell

Códic copiat al porta-retalls